Welkom op mijn website


Toen ik amper vier jaar oud was, bleek ik anders te zijn dan mijn klasgenootjes op de kleuterschool. Onbewust en al vroeg in mijn leven werd ik geconfronteerd met mijn gave.


Mijn eerste paranormale ervaringen deden zich toen al voor in en om begraafplaatsen waar ik praatte met overleden personen. Een plek waar ik me, zo klein als ik was, happy voelde en voelde dat ik daar “nodig” was. Tijdens mijn puber tijd werd ik mezelf er echt van bewust dat ik over gaven beschikte. Ik begon dingen te beschrijven en te benoemen die in de toekomst lagen en nam entiteiten waar. Vanaf dat moment worden mij regelmatig dingen aangeboden als wetenschap,beelden, geluiden en gevoelens. Spontaan, maar ook na het betasten van voorwerpen of foto’s. Dat noemt men psychometrie. Met name gevoelens en emoties worden mij sterk aangeboden. Ik voel sterk aan of dingen wel /niet zijn zoals ze zijn, (bij mij neergelegd worden) . Tevens voel ik of de persoon fysiek ergens pijn heeft en voel dit daadwerkelijk in mijn lijf. Ik voel dat ook door de telefoon vanuit stemgeluid, en als men op feitelijke afstand is.

 


In 2008/2009 was ik te zien in het populaire programma Het Zesde Zintuig. De film opnames/uitzendingen kunt u bij de media sectie bekijken. Tijdens de opnames is het contact leggen met overledenen zeer sterk verder ontwikkeld. Zij bieden zich spontaan bij mij aan, waarna ik “opdracht” krijg iets voor hen te zeggen, te schrijven of over te brengen. Het is niet zo dat ik overledenen zelf oproep.


Na mijn bijna dood ervaring(en) is mijn gave meer toegenomen. Dit heb ik altijd ervaren als iets moois en accepteer en geniet van hetgeen mij toebedeeld is om anderen mee te helpen. Zo sta en begeleid ik nog regelmatig nabestaanden en help hen verder in hun zoektocht naar hun antwoorden en duidelijk heden.